“กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557"
 
 
 
 
 
กำหนดการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2553 ณ โรงเรียนวัดสามเอก ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อบต.โคกช้าง ร่วมมือกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ 4 โรงเรียนจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 08.00 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัดสามเอก ในงานนี้มีการแจกของขวัญแก่เด็กที่มาร่วมงาน , กิจกรรมการแสดงบนเวที , การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของเด็ก ๆ และในงานนี้ มีอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงฟรีตลอดงาน ค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ธ.ค. 2552 เวลา 12.19 น. โดย คุณ อรทัย รัตนฤทธิยาภรณ์

ผู้เข้าชม 2131 ท่าน