“กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557"
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเดิมบาง รับโอนข้าราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์  
 

ด้วยเทศบาลตำบลเดิมบาง มีความประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเดิมบาง เบอร์โทรศัพท์ 035-468266, 035-468277

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2554 เวลา 14.07 น. โดย คุณ ชลธิชา กิ่งมณี

ผู้เข้าชม 1026 ท่าน