1

 

นายทวิช เมืองช้าง นายก อบต.โคกช้าง

ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์: ๐๓๕-๔๘๑๑๙๑,๐๓๕-๔๔๖๘๔๑
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 3

 

นายสุเทพ  ไทยศรี รองนายก อบต.โคกช้าง

ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์: ๐๓๕-๔๘๑๑๙๑,๐๓๕-๔๔๖๘๔๑ 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 002

 

 นายปรีชา  เณรแตง  รองนายก อบต.โคกช้าง

ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์: ๐๓๕-๔๘๑๑๙๑,๐๓๕-๔๔๖๘๔๑ 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 3

 

นายราม  เทียมทัน เลขานุการนายกฯ

ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์: ๐๓๕-๔๘๑๑๙๑,๐๓๕-๔๔๖๘๔๑ 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.