องค์การบริหารส่วนตำบล รับเรื่องร้องทุกข์-ข้อเสนอต่างๆ ถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้เปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้ประชาชนที่มีเรื่องต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และติชม สามารถแจ้งมาได้ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้เพิ่มเติมกรอกข้อมูลส่งมาได้ครับ ตามลิงค์ด้านล่าง กดแล้วทำการดาวน์โหลด แล้วกรอกข้อมูลตามประสงค์ที่จะแจ้งส่งมาที่อยู่ตามด้านล่างนี้ครับ หรือสามารถแจ้งข้อมูลของฟอร์มที่เรามีไว้ให้ ของฟอร์มด้านขวานี้นะครับเมื่อกรอกข้อมูลตามประสงค์ที่จะแจ้งเสร็จแล้วทำการส่งได้เลยครับ

แบบคำร้องขอความช่วยเหลือต้นฉบับ...

Logo 120x120

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๔๘๑๑๙๑,๐๓๕-๔๔๖๘๔๑ 
โทรสาร ๐๓๕-๔๔๖๘๔๐

E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.