ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

เรื่อง การประชาสัมพันธ์แผนงรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว

รายละเอียดคลิก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานตามประเพณีต่างๆที่มีการจุดพลุหรือกระทำใดๆ ที่มีวัตถุลอยขึ้นไปบนอากาศ

รายละเอียดคลิก

- ประกาศเองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง -

        เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหานส่วนตำบลโคกช้าง

รายละเอียดเอกสารคลิก

ประกาศเองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

        เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล

รายละเอียดคลิก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง -

       เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเหมาบริการประจำศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                            รายละเอียดเอกสารคลิก

Page 1 of 3