- ประกาศเองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง -

        เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหานส่วนตำบลโคกช้าง

รายละเอียดเอกสารคลิก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง -

       เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเหมาบริการประจำศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                            รายละเอียดเอกสารคลิก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง -

       เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการประจำศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดเอกสารคลิก

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   รายละเอียดเอกสารคลิก...

Page 1 of 2