ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   รายละเอียดเอกสารคลิก...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   รายละเอียดเอกสารคลิก....

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง   รายละเอียดเอกสารคลิก....

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

รายละเอียดเอกสารคลิก...

Page 1 of 2