กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาตำบลโคกช้าง. (ณ บริเวณถนนบ้านหัวเกาะ-บ้านหนองกรด). 

Read more ...

กิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีงานสงกรานต์ ปี 2560

Read more ...

ขอขอบพระคุณ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง สมาคมจีน และหนังสือพิมพ์จีนรายวัน ที่มอบเงินสดและเครื่องอุปโภค ให้กับ นายโชติ เมืองช้าง (นายเวก) บ้านผู้ประสบภัยไฟไหม้ค่ะ ทาง อบต.โคกช้างขอขอบพระคุณมากค่ะ

 

Read more ...

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2559 ณ. บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง โดยประธานในพิธี ท่านนายกทวิช เมืองช้าง เป็นผู้นำคำกล่าวถวายฯ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.

 

Read more ...

อบต.โคกช้าง ขอขอบพระคุณ ท่านนายกบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกอบจ.สุพรรณบุรี ผอ.และคณะ ท่านเสมอกัน เที่ยงธรรม และเจ้าของพื้นที่ ท่านนายกทวิช เมืองช้าง นายก อบต.โคกช้าง ที่มีนำ้ใจมอบสิ่งของและเงินให้กับบ้าน นายโชติ เมืองช้าง(นายเวก) อปพร.ที่ไฟไหม้บ้าน อปพร.โคกช้าง และทาง อบต.โคกช้าง จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 

Read more ...
Page 1 of 4