- ข่าวกิจกรรม -

          ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน  ๒๕๖๓ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสาปันสุข ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ รอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

          เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

Read more ...

กิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีงานสงกรานต์ ปี 2560

Read more ...

กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาตำบลโคกช้าง. (ณ บริเวณถนนบ้านหัวเกาะ-บ้านหนองกรด). 

Read more ...

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2559 ณ. บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง โดยประธานในพิธี ท่านนายกทวิช เมืองช้าง เป็นผู้นำคำกล่าวถวายฯ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.

 

Read more ...
Page 1 of 4