- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง เข้าร่วมพิธีกับอำเภอเดิมบางนางบวช ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภอเดิมบางนางบวช #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

        ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง เข้าร่วมพิธีกับอำเภอเดิมบางนางบวช ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาประชาคม ตลาดท่าช้าง #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ "ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ" พาประเทศพ้นวิกฤต💛

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

          เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

          ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน  ๒๕๖๓ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสาปันสุข ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ รอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช

Read more ...

กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาตำบลโคกช้าง. (ณ บริเวณถนนบ้านหัวเกาะ-บ้านหนองกรด). 

Read more ...
Page 1 of 5