- ข่าวกิจกรรม -

          เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10