โครงการสนับสนุนกีฬา ?ตำบลคัพ? ครั้งที่ 12

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนกีฬา ?ตำบลคัพ? ครั้งที่ 12 วันที่21, 22, 23, 24, 27 และ 28  พฤศจิกายน  2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเดิมบาง