โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน เจ้าของบ้าน คือ นายโชติ เมืองช้าง  (นายเวก) เริ่มดำเนินการปลูกสร้างบ้าน บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดย ทาง อบต.โคกช้างลงพื้นที่วันนี้