โครงการจัดประชุมสัญจร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อบต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยมีเจ้าของพื้นที่ ท่านนายกทวิช เมืองช้าง ร่วมตอนรับ คณะท่านนายอำเภอเดิมบางนางบวช