โครงการอำเภอเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยท่านนายอำเภอเดิมบางนางบวช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพและจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้ประชาชนในพื้นที่  ณ บริเวณ อบต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ทาง อบต.โคกช้าง โดยท่านนายกทวิช  เมืองช้าง  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว