อบต.โคกช้าง ขอขอบพระคุณ ท่านนายกบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกอบจ.สุพรรณบุรี ผอ.และคณะ ท่านเสมอกัน เที่ยงธรรม และเจ้าของพื้นที่ ท่านนายกทวิช เมืองช้าง นายก อบต.โคกช้าง ที่มีนำ้ใจมอบสิ่งของและเงินให้กับบ้าน นายโชติ เมืองช้าง(นายเวก) อปพร.ที่ไฟไหม้บ้าน อปพร.โคกช้าง และทาง อบต.โคกช้าง จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ