ขอขอบพระคุณ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง สมาคมจีน และหนังสือพิมพ์จีนรายวัน ที่มอบเงินสดและเครื่องอุปโภค ให้กับ นายโชติ เมืองช้าง (นายเวก) บ้านผู้ประสบภัยไฟไหม้ค่ะ ทาง อบต.โคกช้างขอขอบพระคุณมากค่ะ