-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง-

       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ริมคลองธรรมชาติ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.48-007 สายเลียบคลองธรรมชาติ สายบ้านใหม่คันคลอง-หนองกลับ หมู่ที่ 4,8 บ้านหนองตาแก้ว,บ้านริ้วกรูด ตำบลโคกช้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 940 เมตร หนา0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดคลิก